<cite id="xrrxn"></cite>
<var id="xrrxn"></var>
<cite id="xrrxn"><video id="xrrxn"></video></cite>
<var id="xrrxn"><strike id="xrrxn"></strike></var><cite id="xrrxn"><video id="xrrxn"></video></cite>
<var id="xrrxn"></var>
<cite id="xrrxn"><span id="xrrxn"><cite id="xrrxn"></cite></span></cite>
<cite id="xrrxn"><video id="xrrxn"><menuitem id="xrrxn"></menuitem></video></cite>

文言文《小石潭记》的阅读答案

2019-06-13 小石潭记

 小石潭记

 从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清洌。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

 潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻,影布石上,怡然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

 1.下面哪一组句子中加点词的意义相同?(2分)

 A. 潭中鱼可百许头                   B. 全石以为底

 遂许先帝以驱驰(《出师表》)            自以为不如(《邹忌讽齐王纳谏》)

 C. 从小丘西行百二十步               D. 皆若空游无所依

 小惠未徧,民弗从也(《曹刿论战》)      貌若甚戚者(《捕蛇者说》)

 2.下面哪一个句子中的加点词不属于词类活用现象?(2分)

 A.日光下彻

 B.腰白玉之环(《送东阳马生序》)

 C.处江湖之远则忧其君(《岳阳楼记》)

 D.尉果笞广(《陈涉世家》)

 3.阅读第一段,说说“伐竹取道”对表现人物心理和小石潭特点的作用。(2分)

 4.在节选的语段中,哪些地方能让你感受到小石潭“水尤清!钡奶氐?请结合有关语句作简要说明。(2分)

 【答案】

 1.D

 2.C

 3.①表明作者被悦耳水声吸引,产生一探究竟的愿望,突出其内心之“乐”;②表明小石潭无路可通、人迹罕至,侧面写出其环境幽僻的特点。

 4.写小石潭“全石以为底”,说明水清澈见底;写鱼在水中的情景,如“皆若空游无所依”等让人感觉不到水的存在,说明了水的清澈透明。

上一篇:《与朱元思书》和《小石潭记》比较的阅读答案 下一篇:《小石潭记》《与朱元思书》《孟涂文集》比较阅读答案
[小石潭记]相关推荐
新极速彩票平台如何_新极速彩票平台好吗-新极速彩票信誉如何 国奥| 知网| 小时代| 冲锋车| 周冬雨| 大约在冬季定档| hold| 塔洛| 伊能静回怼网友| 疯狂的赛车|