<cite id="xrrxn"></cite>
<var id="xrrxn"></var>
<cite id="xrrxn"><video id="xrrxn"></video></cite>
<var id="xrrxn"><strike id="xrrxn"></strike></var><cite id="xrrxn"><video id="xrrxn"></video></cite>
<var id="xrrxn"></var>
<cite id="xrrxn"><span id="xrrxn"><cite id="xrrxn"></cite></span></cite>
<cite id="xrrxn"><video id="xrrxn"><menuitem id="xrrxn"></menuitem></video></cite>

《送东阳马生序》《孙权劝学》阅读训练及参考答案

2019-06-12 劝学

 阅读下面两篇文言文选段,完成18-21题。(10分)

 【甲】余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

 。ㄑ∽浴端投袈砩颉罚

 【乙】初,权谓吕蒙曰:卿今当涂掌事,不可不学!蒙辞以军中多务。权曰:孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。 卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:卿今者才略,非复吴下阿蒙!蒙曰:士别三日,即更刮目相待,长兄何见事之晚乎!肃遂拜蒙母,结友而别。

 。ㄑ∽浴端锶劝学》)

 18.解释下列词语。(2分

 A.援疑质理:

 B.刮目相待:

 19.下列各组句子中加点的词,意义和用法相同的一项是(   )(2分)

 A.每假借于藏书之家       大兄何见事之晚乎

 B.余幼时即嗜学              士别三日,即更刮目

 C.以是人多以书假佘       蒙辞以军中多务

 D.未尝稍降辞色              蒙辞以军中多务

 20.翻译下列句子。(3分)

 尝超百里外,从乡之先达执经叩问。

 译文:

 21.从甲、乙两段所述读书人的故事中,你悟出了哪些读书学习的道理?请用自己的话归纳出三条。(3分)

 答:

 2012年四川省宜宾市高中阶段学校招生考试语文试题

 【参考答案】

 18.(2分)A.提出疑难,询问道理。B.另眼相看,用新的眼光看待。

 19.(2分)B

 20.(3分)(我)曾经跑到百里以处的方,拿着经书向当地有道德有学问的前辈请教。

 21.(3分)参考要点:(1)读书要动手(手自笔录);(2)要大量阅读(遍观群书);(3)借书要讲信用(计日以还;不敢稍逾约)(4)要质疑问难,虚心请教(援疑质理,俯身倾耳以请);(5)要有名师指点(从乡之先达执经叩问;先达德隆望尊,门我弟子填其室);(6)学习要谦虚、恭敬(未尝 稍降辞色;立侍左右);(7)学习要有严师(遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言 以复);(8)勤能补拙(故余虽愚,卒获有所闻);(9)学习靠主动和自觉(军中多务;乃始就学;今者才略,非复吴下阿蒙);(10)开卷有益(孤常读书,自以为大有所益)

上一篇:《孙权劝学》阅读训练及参考答案 下一篇:《孙权劝学》与《颜回早死》比较阅读答案
[劝学]相关推荐
新极速彩票平台如何_新极速彩票平台好吗-新极速彩票信誉如何 搏击俱乐部| 知网| 罗永浩向老同事道歉| 魔兽世界怀旧服| 42岁何琳罕见晒照| 周冬雨| 吴磊| 42岁何琳罕见晒照| 袁惟仁瘦成皮包骨| 42岁何琳罕见晒照|